O nas

Zarząd Oddziału:

Prezes

prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta

prof. Janusz PlutaPrezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 2002-2021. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej ds. opiniowania jednostek szkolących, ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów przy Ministrze Zdrowia, do roku 2016 pełniący obowiązki Kierownika Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek Grupy eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei przy Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Prezes Fundacji „Farmacja Dolnośląska”.

Miejsce pracy:
Do roku 2016 kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Vice-Prezes

dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz, prof. uczelni

dr hab. Bozena KarolewiczPrezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego od roku 2021. Prodziekan ds. Studentów w latach 2016-2019, obecnie Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Redaktor naczelna czasopisma „Farmacja Polska”.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Skarbnik

dr n. farm. Artur Owczarek

dr Artur OwczarekSpecjalista Farmacji Przemysłowej. Koordynator merytoryczny i badacz w projektach naukowych i społecznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej i Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Szkolenia Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Opiekun Pracowni Farmacji Społecznej. Sekretarz Sekcji ds. Sfałszowanych Leków i członek Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Sekretarz

dr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska
 
Wieloletni nauczyciel, tutor akademicki na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z doświadczeniem w pracy w zakładach przemysłu farmaceutycznego. Zatrudniona w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S. A. we Wrocławiu. Specjalista farmacji aptecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
 
Miejsce pracy:
Zakład Farmacji Przemysłowej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.
         

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. farm. Izabela Fecka

dr hab.<img decoding=Prodziekan ds. Nauki w latach 2016-2019, obecnie oraz wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek – specjalista
Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Zespołu Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie lek roślinny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

dr n. farm. Dominik M. Marciniak

dr Dominik MarciniakAdiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 1999 roku posiada prawo samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty. W 2005 roku uzyskał tytuł mgr matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek i Delegat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Opiekun Pracowni Biofarmacji i koordynator przedmiotu Biofarmacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

dr n. farm. Agata Górniak

dr Agata GorniakZwiązana zawodowo Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od 1994, początkowo jako asystent, następnie od 2004 jako adiunkt. Obecnie pełniąca obowiązki kierownika Pracowni Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych. Członek Rady Wydziału Farmaceutycznego w latach 2016-2020 i Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne w kadencji 2021-2024.

Miejsce pracy:
Pracownia Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

dr hab. n. farm. Marcin Mączyński, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej. Specjalizuje się w syntezie nowych pochodnych izoksazolu o potencjalnej aktywności immunosupresyjnej oraz immunostymulującej. Członek Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz członek Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Koordynator i wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez MNiSW, NCN oraz realizowanych w ramach działalności statutowej jednostki. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ogólnopolskiego, cyklicznego Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej”.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

mgr farm. Elżbieta Sienkiewicz

Wieloletni kierownik apteki „Akademickiej” Fundacji Farmacja Dolnośląska. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Specjalista farmacji aptecznej. Prowadzący zajęcia ze studentami kierunku farmacja z przedmiotu farmacja praktyczna oraz kursy dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych w zakresie farmacji aptecznej.

Miejsce pracy:
Apteka „Akademicka”, ul. Borowska 213, 50-556 WrocławKomisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: mgr Joanna Piątkowska
Członkowie:

  • dr Dorota Kida
  • mgr Urszula Sławińska-Zagórska

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej:

  • mgr Olga Fedorowicz
  • mgr Dawid Bursy

Czynności administracyjno-księgowe Oddziału Towarzystwa:

Elżbieta Szkarpij