O nas

Zarząd Oddziału:

Prezes

Prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta

prof. Janusz PlutaPrezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej ds. opiniowania jednostek szkolących, ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów przy Ministrze Zdrowia. Pełni obowiązki Kierownika Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek Grupy eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei przy Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Prezes Fundacji „Farmacja Dolnośląska”.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Vice-Prezes

Dr n. farm. Dominik M. Marciniak

dr Dominik MarciniakAdiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 1999 roku posiada prawo samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty. W 2005 roku uzyskał tytuł mgr matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek i Delegat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Opiekun Pracowni Biofarmacji i koordynator przedmiotu Biofarmacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Sekretarz

Dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz

dr hab. Bozena KarolewiczProdziekan ds. Studentów oraz Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Redaktor naczelna czasopisma „Farmacja Polska”.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Skarbnik

Dr n. farm. Artur Owczarek

dr Artur OwczarekSpecjalista Farmacji Przemysłowej. Koordynator merytoryczny i badacz w projektach naukowych i społecznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej i Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Szkolenia Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Opiekun Pracowni Farmacji Społecznej. Sekretarz Sekcji ds. Sfałszowanych Leków i członek Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.


Członkowie Zarządu:

Dr hab. n. farm. Izabela Fecka, prof. nadzw.

dr hab.<img src= Prodziekan ds. Nauki oraz Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek – specjalista Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Zespołu Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie lek roślinny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Dr n. farm. Olaf Gubrynowicz

dr Olaf GubrynowiczWieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wieloletni Vice-Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wieloletni członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie specjalizacji z farmacji aptecznej.

Miejsce pracy:
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Dr n. farm. Agata Górniak

dr Agata GorniakAdiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Obecnie pełniąca obowiązki kierownika Pracowni Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych. Członek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Miejsce pracy:
Pracownia Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Dr n. farm. Marcin Mączyński

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalizuje się w syntezie nowych pochodnych izoksazolu o potencjalnej aktywności immunosupresyjnej oraz immunostymulującej. Członek Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz członek Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Koordynator i wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez MNiSW, NCN oraz realizowanych w ramach działalności statutowej jednostki. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ogólnopolskiego, cyklicznego Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej”.

Miejsce pracy:
Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

Mgr farm. Elżbieta Sienkiewicz

Wieloletni kierownik apteki „Akademickiej” Fundacji Farmacja Dolnośląska. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Specjalista farmacji aptecznej. Prowadzący zajęcia ze studentami kierunku farmacja z przedmiotu farmacja praktyczna oraz kursy dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych w zakresie farmacji aptecznej.

Miejsce pracy:
Apteka „Akademicka”, ul. Borowska 213, 50-556 WrocławKomisja Rewizyjna:

Przewodniczący: mgr Joanna Piątkowska
Członkowie:

  • mgr Urszula Sławińska-Zagórska
  • dr Krystyna Małecka

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej

  • mgr Olga Fedorowicz
  • dr Dorota Kida

Czynności administracyjno-księgowe  Oddziału Towarzystwa

Elżbieta Szkarpij