Blog

Prof. Pluta ponownie na czele Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Prof. Pluta ponownie na czele Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Prof. dr hab. Janusz Pluta, 18.12.2017 r. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów został wybrany na kolejną kadencję (2018-2022) w roli Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.