Blog

Uroczystość upamiętniająca jubileusz 70-lecia Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Uroczystość upamiętniająca jubileusz 70-lecia Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

7 czerwca 2018 w sali wykładowej im. Prof. Leonarda Kuczyńskiego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211 odbyła się uroczystość upamiętniająca 70-lecie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Patronat honorowy  nad jubileuszem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta i Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznego prof. dr. hab. Halina Grajeta. Zaproszonych gości  w osobach:  prof. dr. hab. Halina Grajety Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznego, dr Zbigniewa Hałata Dyrektora medycznego Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr Paweła Łukasińskiego, Dyrektora Biura Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dr Jerzego Szewczyńskiego, obecnych profesorów, profesorów emerytowanych, kadrę naukowo-dydaktyczną, wszystkich członków oddziału, powitał Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta., który podsumował 70 lat działalności towarzystwa na terenie Dolnego Śląska, dziękując jednocześnie członkom i działaczom za zaangażowanie i uczestnictwo w pracy organizacyjnej. Następnie głos zabrali goście. Jako pierwsza gratulacje złożyła prof. dr. hab. Halina Grajeta Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, następnie gratulacje złożył dr Zbigniew Hałat Dyrektor medyczny Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr Paweł Łukasiński.

Po części oficjalnej wykład historyczny wygłosił dr hab., prof. nadzw. Witold Musiał, który przybliżył historię 70 lat Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Kolejny wykład pt. „Opieka farmaceutyczna nad pacjentem żyjącym z HIV” wygłosił dr Łukasz Łapiński.

Następnie Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta wręczył medale z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Medale otrzymali zasłużeni członkowie oddziału: prof. dr hab. Zdzisław Machoń, prof. dr hab. Wojciech Cisowski, dr Krystyna Małecka, mgr Urszula Sławińska-Zagórska, mgr Olga Fedorowicz, dr Stanisław Han, dr hab. Witold Musiał, prof. nadzw., prof. dr hab. Zbigniew Rykowski, mgr Danuta Konopacka, dr Jan Meler, prof. dr hab. Józef Szymczak, prof. dr hab. Halina Rządkowska-Bodalska, mgr Władysław Lewicki, mgr Jerzy Blomka, mgr Marta Lewicka. Medale otrzymali również zaproszeni goście: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, dr Zbigniew Hałat Dyrektor medyczny Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr Paweł Łukasiński, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr Paweł Łukasiński, prof. dr hab. Jadwiga Biernat oraz dr Łukasz Łapiński.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy sesji udali się na poczęstunek w holu głównym, gdzie Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta i Pani prof. dr. hab. Halina Grajeta podzielili tort.

Autor zdjęć: Adam Zadrzywilski