Month: listopad 2020

Prof dr hab. Zdzisław Machoń Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof dr hab. Zdzisław Machoń Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uchwałą numer 58/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2020 r. nadano Panu Profesorowi Zdzisławowi Machoniowi, wieloletniemu aktywnemu członkowi Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Prof. […]

Czytaj Wiecej

Zmarła Prof. dr hab. Halina Rządkowska-Bodalska wieloletni członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zmarła Prof. dr hab. Halina Rządkowska-Bodalska  wieloletni członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, iż 15 listopada 2020 roku w wieku 93 lat odeszła od nas Pani Profesor Halina Rządkowska-Bodalska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji, wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Wydziału Farmaceutycznego oraz aktywny, długoletni członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Pani Profesor spoczęła na cmentarzu przy ul. Bujwida […]

Czytaj Wiecej