Blog

Forum Agendy EUFEPS 1 lutego 2021 r.

Forum Agendy EUFEPS 1 lutego 2021 r.

1; Wiadomości z EUFEPS

2; Wprowadzenie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (A. Owczarek, członek zarządu)

3; Wprowadzenie sieci na temat Dermatopharmacy (B. Schug, Networkleader)

4; Wiadomości z Brukseli (D. Steinhilber)

5; Ogłoszenia od wszystkich uczestników