Blog

4.11.2021 – Wykład mgr Aleksandry Zachariasz, pracownika Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, doktorantki w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej UMW pt. „Rola i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”

4.11.2021 – Wykład mgr Aleksandry Zachariasz, pracownika Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, doktorantki w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej UMW pt. „Rola i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”