Blog

15.02.2024 – Wykład dr hab. n. med. Łukasza Dobrka z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pt. „Patofizjologia i leczenie wtórnego nadciśnienia naczyniowo-nerkowego”

15.02.2024 – Wykład dr hab. n. med. Łukasza Dobrka z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pt. „Patofizjologia i leczenie wtórnego nadciśnienia naczyniowo-nerkowego”