Zebrania

Zebrania naukowo-szkoleniowe

9.05.2019 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Opieka nad pacjentem dermatologicznym w praktyce farmaceuty”
dr hab. Rafał Białynicki-Birula
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4.04.2019 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Nowości w okulistyce”
dr Dorota Szumny
Katedra i Zakład Farmakologii – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Klinika Okulistyki USZK we Wrocławiu

7.03.2019 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Produkty lecznicze terapii zaawansowanej – kwalifikacja, wytwarzanie i możliwości zastosowania we współczesnej medycynie”
dr Tomasz Gębarowski
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7.02.2019 (czwartek) godz. 11:00 –  12:30
„System recept elektronicznych – ogólne zasady funkcjonowania oraz praktyczne doświadczenia dolnośląskich aptek”
mgr Piotr Bohater

6.12.2018 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Zastosowanie nowych surowców w recepturze aptecznej: sildenafil, minoxidil, clotrimazol, prometazyna, kwas winowy. Nowoczesne podłoża i ich właściwości: Pentravan, Lekobaza, Lekobaza Lux”
mgr Monika Hap
Fagron sp. z o.o.

8.11.2018 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Termowrażliwe makromolekuły jako nośniki substancji leczniczych – fizykochemia i zastosowania”
dr hab. Witold Musiał, prof. nadzw.
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

11.10.2018 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Testy diagnostyczne w aptece”
dr Lilla Pawlik-Sobecka
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10.05.2018 – dr Małgorzata Szulc
„Przewlekłe i agresywne zapalenie przyzębia. Współczesne spojrzenie na leczenie farmakologiczne”

12.04.2018 – dr hab. Ewa Barg
„Rozwój dzieci i młodzieży – co ważne dla Farmaceuty?”

8.03.2018 – dr Paweł Petryszyn
„Farmakoterapia nieswoistych zapalnych chorób jelit”

8.02.2018 – dr Adam Junka
„Inteligentne leki – nadzieja w walce z infekcjami tworzonymi przez biofilm?”

11.01.2018 – dr Iwona Urbanowicz
„Żelazo niezbędne i toksyczne”

7.12.2017 – dr hab. Bożena Karolewicz
„Leki sporządzane w aptece” – nowa monografia farmakopealna

9.11.2017 – dr hab. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.
„Antybiotykoterapia w erze narastania oporności”

30.03.2017 – dr hab. Agnieszka Piwowar
„Zaburzenia glikemii indukowane ksenobiotykami – fakty znane i nieznane”

23.02.2017 – dr hab. Ireneusz Całkosiński
„Związki biologicznie czynne zawarte w skórze płazów oraz jadach węży i ich możliwości zastosowania w lecznictwie”

26.01.2017 – prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka
„Zapomniane doktryny terapeutyczne z przełomu XVIII i XIX wieku”