Składki

  • 42 PLN/rok – standardowa
  • 21 PLN/rok – dla emerytów i studentów

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z dn. 27 czerwca 2013 r., wysokość składki członkowskiej wynosi 42 zł rocznie, natomiast zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego z dn. 27 marca 2014 r. wysokość składki członkowskiej dla emerytów i studentów wynosi 21 zł rocznie.