Statut i dokumenty

pdf2 Statut Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (tekst jednolity).

pdf2 Deklaracja członkowska.