Wydawnictwa

Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na Dolnym Śląsku 1948-2008 :

Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału PTFarm :

 

Praca pod redakcją
prof. dr. hab. Janusza Pluty
i dr hab. Bożeny Karolewicz.