Blog

Polimorfizm genetyczny izoenzymu CYP2C19 a optymalizacja farmakoterapii

Polimorfizm genetyczny izoenzymu CYP2C19 a optymalizacja farmakoterapii

19 czerwca 2017 roku w ramach zebrań naukowo-szkoleniowych Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego mgr Beata Sienkiewicz, doktorantka  w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wygłosiła wykład naukowy pt. „Polimorfizm genetyczny izoenzymu CYP2C19 a optymalizacja farmakoterapii” (opiekun naukowy Prof dr hab. Anna Wiela-Hojeńska).