Blog

XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zjazd odbędzie się w dniach 19-22 września 2017 roku w Krakowie. Współorganizatorami są Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków oraz Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń, pogłębienie wiedzy i nawiązanie nowych kontaktów sprzyjających dalszemu dynamicznemu rozwojowi nauk farmaceutycznych. Mamy nadzieję stworzyć w Krakowie przyjazne forum do dyskusji ukazujących korzyści płynące ze współpracy środowiska akademickiego, praktyki zawodowej i firm farmaceutycznych.

Obrady Zjazdu obejmą szeroki zakres zagadnień podejmowanych w badaniach naukowych w odpowiedzi na wyzwania stawiane współczesnej farmacji. Zgrupowane będą one w kilku panelach tematycznych, prezentujących główne nurty badań nauk farmaceutycznych i dyscyplin pokrewnych, naukowe aspekty praktyki zawodowej, innowacyjne badania polskich firm farmaceutycznych, a także forum młodych oraz sesję poświęconą kształceniu i profesjonalnemu rozwojowi zawodowemu.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.