Blog

Historia odkrycia pregabaliny jako aktywnego składnika leku

Historia odkrycia pregabaliny jako aktywnego składnika leku

W dniu 15.11.2017 o godz. 11.30 w sali W1 Wydziału Farmaceutycznego z OAM na zaproszenie Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,  prof dr hab. Ryszard Andruszkiewicz z Katedry Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej wygłosił dla studentów i pracowników Wydziału wykład pt.: „Historia odkrycia pregabaliny jako aktywnego składnika leku”.