Blog

8 listopada 2018 wykład dr hab. Witolda Musiała, prof. nadzw. pt. „Termowrażliwe makromolekuły jako nośniki substancji leczniczych – fizykochemia i zastosowania”

8 listopada 2018 wykład dr hab. Witolda Musiała, prof. nadzw. pt. „Termowrażliwe makromolekuły jako nośniki substancji leczniczych – fizykochemia i zastosowania”

8 listopada 2018 odbył się wykład pt. „Termowrażliwe makromolekuły jako nośniki substancji leczniczych – fizykochemia i zastosowania” wygłoszony przez dr hab. Witolda Musiała, prof. nadzw. z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Po wykładzie w ramach upublicznienia pracy specjalizacyjnej z zakresu farmacji klinicznej odbyły się dwa wystąpienia pt. „Preparaty nieswoistych immunoglobulin dożylnych – zastosowanie w praktyce klinicznej” mgr Anity Wodzisławskiej oraz „Dose banding – opis systemu w kontekście chemioterapii” mgr Grzegorza Wiszowatego.