Blog

Informacja Zarządu Oddziału odnośnie wykładu planowanego w dniu 02.04.2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Wrocławskiego Towarzystwa Farmaceutycznego informuje, iż z powodu zagrożenia epidemiologicznego planowany na 02.04.2020 (czwartek) w ramach comiesięcznych spotkań naukowo-szkoleniowych członków towarzystwa, wykład prof. dr hab. Jolanty Saczko z Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej pt. „Terapia fotodynamiczna i elektochemioterapia jako nowoczesne metody przeciwnowotworowe”, nie odbędzie się w planowanym terminie.

Informacje o nowym terminie posiedzenia zostaną do Państwa przesłane i podane do wiadomości na stronie internetowej towarzystwa w zakładce aktualności http://www.wroclaw.ptfarm.pl/aktualnosci/.

W imieniu Zarządu Oddziału
Sekretarz dr hab. Bożena Karolewicz