Blog

Prof dr hab. Zdzisław Machoń Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof dr hab. Zdzisław Machoń Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uchwałą numer 58/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2020 r. nadano Panu Profesorowi Zdzisławowi Machoniowi, wieloletniemu aktywnemu członkowi Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.

Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Janusz Pluta