Blog

Kondolencje z powodu śmierci Prof. dr hab. Mieczysława Woźniaka

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Farmaceutycznego składa kondolencje Najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom z powodu nagłego odejścia prof. dr hab. Mieczysława Woźniaka, emerytowanego kierownika katedry Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pełniącego funkcję Prodziekana ds. kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego, przez wiele lat sympatyzującego z Zarządem Oddziału.

Proszę przyjąć szczere wyrazy współczucia z powodu straty.

W imieniu Zarządu Oddziału

Prof. dr hab. Janusz Pluta

Prezes Oddziału