Blog

4.03.2021 wykład Pana Prof. dr hab. Kazimierza Gąsiorowskiego pt. „COVID-19 – patomechanizm. Stan wiedzy”

4.03.2021 wykład Pana Prof. dr hab. Kazimierza Gąsiorowskiego pt. „COVID-19 – patomechanizm. Stan wiedzy”