Galeria

III Kongres „Farmacja 21. Nowe wyzwania” 20-21 października 2017 r., Wrocław :
(autorka zdjęć: Anita Poryszewska)

II Kongres „Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia” 23-24 września 2016 r., Wrocław :

I Kongres „Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia” 11-12 września 2015 r., Wrocław :

W dniach 22–24 września 2004 r. Wrocławski Oddział PTFarm zorganizował XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. – więcej informacji
(autor zdjęć: Paweł Golusik):

Wykład pt. „Ignacy Łukasiewicz – aptekarz, wynalazca, prekursor przemysłu naftowego”, który odbył się w dniu 3.06.2003 roku, o godz. 10:00 w siedzibie DIA. Wykład wygłosiła prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka:

Jubileusz 50-lecia Wrocławskiego Oddziału PTFarm – maj 1998. Z tej okazji przygotowano uroczyste posiedzenie członków oddziału, wydano pamiątkowa plakietkę, okolicznościowy znaczek oraz opracowano wydawnictwo: „50-lecie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1948-1998”, w którym przedstawiono jego historię i życiorysy zasłużonych członków:

W dniach 14-15 września 1989 r. Oddział Wrocławski Towarzystwa gościł uczestników XIV Naukowego Zjazdu PTFarm., którego organizacją zajął się Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr hab. Aleksandra A. Kubisa:

Lata 80-te:
Zaproszenie na uroczyste obchody 40-lecia Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa – 1988 r.
Dyplom uznania dla członków Wrocławskiego Oddziału PTF – XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Kraków 16-18 września 1983 r.
Okładka Kroniki Wrocławskiego Oddziału PTF za lata 1948 – 1980.

Lata 70-te i wcześniejsze:
Pismo Zarządu Wrocławskiego Oddziału PTF do Rady Wydziału Farmaceutycznego – 1975 r., sekretarz Oddziału doc. dr Rudolf Starościk.

17 października 1969 roku Zarząd Oddziału zorganizował sympozjum pt.” Analiza biochemiczna i fizjologiczna w ośrodkach farmaceutycznych”. W skład Komitetu Organizacyjnego Sympozjum weszli: prof. dr Zenon Olszewski – przewodniczący, prof. dr Wanda Mejbaum-Katzenellenbogen – wiceprzewodnicząca i doc. dr Lesław Wendt – sekretarz.

W dniach 20-22 września 1962 roku odbył się VI Naukowy Zjazd PTFarm zorganizowany przez Wrocławski Oddział. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został wybrany doc. dr Zenon Olszewski, natomiast sekretarzem – dr Tadeusz Zawisza.

Protokół z Zebrania Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – 18.05.1948 r. Przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Bobrański i sekretarz: dr Józef Pilewski.
Protokół z plenarnego Zebrania Wrocławskiego Oddziału PTF – 09.09.1948 r.