Zebrania

Zebrania naukowo-szkoleniowe

16 maj 2024 (czwartek), godz. 11:00 on-line
„Kapsaicynoidy w terapii bólu i w innych terapiach”
prof. dr hab. Izabela Fecka, Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

11 kwietnia 2024 (czwartek)
„Pomysł na farmację – nowe kierunki rozwoju zawodu”
mgr farm. Marek Tomków, Prezes NRA

14 marca 2024 (czwartek)
„Substancje psychoaktywne – jak działają na nasz mózg?”
dr hab. Anna Roszkowska, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny Gdański Uniwersytet Medyczny

15 lutego 2024 (czwartek)
„Patofizjologia i leczenie wtórnego nadciśnienia naczyniowo-nerkowego”
dr hab. Łukasz Dobrek, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

14 grudnia 2023 (czwartek)
„Bezpieczeństwo almotryptanu w leczeniu migreny”– jakie możliwości ma farmaceuta?”
mgr Kamila Boszkiewicz, PPF HASCO-LEK S.A., Dział Medyczny, Senior Medical Advisor

9 listopad 2023 (czwartek)
„Medycyna Stylu Życia w praktyce farmaceuty. Przypadki pacjentów z praktyki w gabinecie”
mgr Agnieszki Stankiewicz

12 października 2023 (czwartek)
„Rola farmaceuty w leczeniu ran – aspekty praktyczne”
mgr Ewa Zygadło-Kozaczuk, Kierownik ds. Medycznych – Nettle SA

11 maja 2023 (czwartek)
„Przewlekła niewydolność żylna – objawy i leczenie”
mgr Kamila Boszkiewicz
PPF Hasco-Lek, Dział Rozwoju Produktów

13 kwietnia 2023 (czwartek)
„Szczepienia przeciw Covid-19”
dr hab. n. med. Ernest Kuchar, prof. uczelni
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

9 marca 2023 (czwartek)
„Postępowanie dietoterapeutyczne i farmakologiczne w zespole jelita drażliwego”
dr hab. n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9 lutego 2023 (czwartek)
„Prawo farmaceutyczne, nowe możliwości i obowiązki”
mgr farm. Marek Tomków, Naczelna Rada Aptekarska w Warszawie, wiceprezes

15 grudnia 2022 (czwartek)
 „Znaczenie badań podstawowych w rozwoju współczesnej farmacji – od nowych cząsteczek do nowych leków”
dr hab. n. farm. Karol Nartowski
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

17 listopada 2022 (czwartek)
„Modelowanie farmakokinetyki ticagreloru”
prof. dr hab. Krystian Kubica
Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

20 października 2022 (czwartek)
„Nie tylko Teriak. Rekonstruowane leki staropolskie okiem farmaceuty”
dr n. farm. Danuta Raj
Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9 czerwca 2022 (czwartek)
„Postępy w diagnostyce i terapii choroby Alzheimera”
Prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański
Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12 maj 2022 (czwartek)
„Zastosowanie kropek kwantowych w medycynie”
dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. UMW
Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7 kwiecień 2022 (czwartek)
„Nowoczesne metody leczenia chorób układu krwiotwórczego”
dr n. med. Monika Biernat
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

3 marzec 2022 (czwartek)
„Farmakoterapia po przeszczepieniu narządów – zasady ogólne i napotykane trudności”
dr hab. n. med.  Dorota Kamińska
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

3 luty 2022 (czwartek)
„Receptura marihuany – problemy praktyczne”
mgr farm. Paweł Kozaczuk
Kierownik apteki ogólnodostępnej we Wrocławiu

9 grudzień 2021 (czwartek)
„Po co nam Biobankowanie ?”
dr n. farm. inż.  Agnieszka Matera-Witkiewicz
Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4 listopad 2021 (czwartek)
„Rola i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”
mgr farm. Aleksandra Zachariasz
Doktorantka w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

14 października 2021 (czwartek)
„Radiofarmacja – farmaceuta w laboratorium izotopowym”
prof. nadzw. dr hab. n. farm. Paweł Szymański
Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

6.05.2021 (czwartek)
„Suplementacja u pacjentek planujących ciążę i ciężarnych”
prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8.04.2021 (czwartek)
„Ustawa o zawodzie farmaceuty”
dr Artur Owczarek
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4.03.2021 (czwartek)
„COVID-19 – patomechanizm. Stan wiedzy”
prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

18.02.2021 (czwartek)
„Terapia fotodynamiczna i elektochemioterapia jako nowoczesne metody przeciwnowotworowe”
prof. dr hab. Jolanta Saczko
Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

07.05.2020 (czwartek)
„Suplementacja u pacjentek planujących ciążę i ciężarnych”
prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

02.04.2020 (czwartek)
„Terapia fotodynamiczna i elektochemioterapia jako nowoczesne metody przeciwnowotworowe”
prof. dr hab. Jolanta Saczko
Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

05.03.2020 (czwartek)
Leczenie przeciwzakrzepowe praktyczne aspekty okiem kardiologa”
dr n. med. Konrad Kaaz, specjalista kardiologii
Katedra i Klinika Kardiologii
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

06.02.2020 (czwartek)
Zmiany i aktualizacje w zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę”
dr hab. n. med. Edyta Sutkowska, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii
Katedra i Zakład Rehabilitacji
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

05.12.2019 (czwartek)
„Produkty spożywcze do zadań specjalnych – czyli miejsce żywności funkcjonalnej we współczesnym świecie”
dr n. farm. Anna Prescha
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

07.11.2019 (czwartek)
„Badania termiczne w analizie farmaceutycznej”
dr Igor Mucha
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10.10.2019 (czwartek)
„Projektowanie inhibitorów enzymów – inhibitory kinaz w terapii przeciwnowotworowej”
dr hab. Żaneta Czyżnikowska
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9.05.2019 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Opieka nad pacjentem dermatologicznym w praktyce farmaceuty”
dr hab. Rafał Białynicki-Birula
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4.04.2019 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Nowości w okulistyce”
dr Dorota Szumny
Katedra i Zakład Farmakologii – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Klinika Okulistyki USZK we Wrocławiu

7.03.2019 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Produkty lecznicze terapii zaawansowanej – kwalifikacja, wytwarzanie i możliwości zastosowania we współczesnej medycynie”
dr Tomasz Gębarowski
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7.02.2019 (czwartek) godz. 11:00 –  12:30
„System recept elektronicznych – ogólne zasady funkcjonowania oraz praktyczne doświadczenia dolnośląskich aptek”
mgr Piotr Bohater

6.12.2018 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Zastosowanie nowych surowców w recepturze aptecznej: sildenafil, minoxidil, clotrimazol, prometazyna, kwas winowy. Nowoczesne podłoża i ich właściwości: Pentravan, Lekobaza, Lekobaza Lux”
mgr Monika Hap
Fagron sp. z o.o.

8.11.2018 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Termowrażliwe makromolekuły jako nośniki substancji leczniczych – fizykochemia i zastosowania”
dr hab. Witold Musiał, prof. nadzw.
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

11.10.2018 (czwartek) godz. 11:00 – 12:30
„Testy diagnostyczne w aptece”
dr Lilla Pawlik-Sobecka
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10.05.2018 – dr Małgorzata Szulc
„Przewlekłe i agresywne zapalenie przyzębia. Współczesne spojrzenie na leczenie farmakologiczne”

12.04.2018 – dr hab. Ewa Barg
„Rozwój dzieci i młodzieży – co ważne dla Farmaceuty?”

8.03.2018 – dr Paweł Petryszyn
„Farmakoterapia nieswoistych zapalnych chorób jelit”

8.02.2018 – dr Adam Junka
„Inteligentne leki – nadzieja w walce z infekcjami tworzonymi przez biofilm?”

11.01.2018 – dr Iwona Urbanowicz
„Żelazo niezbędne i toksyczne”