Składki

  • 60 PLN/rok – standardowa
  • 30 PLN/rok – dla emerytów i studentów

Zgodnie z Uchwałą z dn. 8 stycznia 2019 r., Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wysokość składki członkowskiej wynosi 60 zł rocznie, natomiast dla emerytów, rencistów i studentów 30 zł rocznie.