Blog

Zmarła Prof. dr hab. Halina Rządkowska-Bodalska wieloletni członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zmarła Prof. dr hab. Halina Rządkowska-Bodalska  wieloletni członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, iż 15 listopada 2020 roku w wieku 93 lat odeszła od nas Pani Profesor Halina Rządkowska-Bodalska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji, wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Wydziału Farmaceutycznego oraz aktywny, długoletni członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Pani Profesor spoczęła na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

W imieniu Zarządu i członków Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego składam Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia z powodu straty.

W imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Prof. dr hab. Janusz Pluta

Wspomnienie o Pani Prof. dr hab. Halinie Rządkowskiej-Bodalskiej