PTFarm Wrocław

07.04.2022 – Wykład dr n. med. Moniki Biernat, adiunkta z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pt.  „Nowoczesne metody leczenia chorób układu krwiotwórczego”

07.04.2022 – Wykład dr n. med. Moniki Biernat, adiunkta z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pt.  „Nowoczesne metody leczenia chorób układu krwiotwórczego”
Czytaj Wiecej

Konferencja Sekcji Leku Naturalnego

Konferencja Sekcji Leku Naturalnego

W dniach 9-10.04.2022 w Młotach (Góry Bystrzyckie) odbyła się III Konferencja Naukowa Sekcji Leku Naturalnego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Oddział Wrocław oraz SKN „Peregrinus” działającego przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tegoroczny wyjazd został poświęcony pamięci zmarłego w zeszłym roku mgr farm. Jakuba Stanasiuka, wieloletniego pracownika dydaktycznego Katedry i Zakładu Chemii Leków,  Uniwersytetu […]

Czytaj Wiecej

3.03.2022 – Wykład dr hab. n. med.  Doroty Kamińskiej, adiunkta w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pt. „Farmakoterapia po przeszczepieniu narządów – zasady ogólne i napotykane trudności”

3.03.2022 – Wykład dr hab. n. med.  Doroty Kamińskiej, adiunkta w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pt. „Farmakoterapia po przeszczepieniu narządów – zasady ogólne i napotykane trudności”
Czytaj Wiecej

Wykład pt. „Receptura marihuany – problemy praktyczne” mgr farm. Paweł Kozaczuk Kierownik apteki ogólnodostępnej we Wrocławiu – 3 luty 2022

Wykład pt. „Receptura marihuany – problemy praktyczne” mgr farm. Paweł Kozaczuk Kierownik apteki ogólnodostępnej we Wrocławiu – 3 luty 2022
Czytaj Wiecej

Członkowie Oddziału odznaczeni

Członkowie Oddziału odznaczeni

Czterech członków Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku 2021 zostało odznaczonych Medalem im. Ignacego Łukasiewicza i Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wręczenie medali i odznaczeń odbyło się 20.01.2022 podczas zebrania oddziału towarzystwa. Medalem im. Ignacego Łukasiewicza została odznaczona mgr Elżbieta Sienkiewicz Medalem im. Ignacego Łukasiewicza został odznaczony dr Artur Owczarek Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa […]

Czytaj Wiecej

Pogodnych Świąt w rodzinnym gronie oraz pomyślności w Nowym Roku 2022, członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Pogodnych Świąt w rodzinnym gronie oraz pomyślności w Nowym Roku 2022, członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

życzy Zarząd Główny i Biuro Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Czytaj Wiecej

9.12.2021 – Wykład dr n. farm. inż. Agnieszki Matery-Witkiewicz, kierownika Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego Wydziału Farmaceutycznego pt. „Po co nam Biobankowanie ?”

9.12.2021 – Wykład dr n. farm. inż. Agnieszki Matery-Witkiewicz, kierownika Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego Wydziału Farmaceutycznego pt. „Po co nam Biobankowanie ?”
Czytaj Wiecej

4.11.2021 – Wykład mgr Aleksandry Zachariasz, pracownika Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, doktorantki w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej UMW pt. „Rola i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”

4.11.2021 – Wykład mgr Aleksandry Zachariasz, pracownika Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, doktorantki w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej UMW pt. „Rola i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”
Czytaj Wiecej

14.10.2021 – Wykład Prof. dr hab. Pawła Szymańskiego z Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pt. „Radiofarmacja – farmaceuta w laboratorium izotopowym”

14.10.2021 – Wykład Prof. dr hab. Pawła Szymańskiego z Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pt. „Radiofarmacja – farmaceuta w laboratorium izotopowym”
Czytaj Wiecej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

22.06.2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału na którym: Uczestników powitał prof. dr hab. Janusz Pluta, obecny prezes oddziału. Dokonano wyboru Przewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którym jednogłośnie wybrano dr Artura Owczarka. Dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, którym w jawnym głosowaniu wybrano prof. dr hab. Izabelę Fecką, prof. Uczelni. Dokonano wyboru Protokolanta […]

Czytaj Wiecej